Desktop

Licitationer i Italien

Law Firm Farina bistår danske og udenlandske selskaber omkring deltagelse i licitation, idet selskaberne tilbydes bistand i alle faser af udbuddet, lige fra den indledende ansøgning til udformning af tilbuddet og udførelse af arbejdsopgaverne.

I denne sammenhæng har Law Firm Farina i løbet af de seneste 10 år med særdeles gode resultater bistået danske selskaber i følgende aktiviteter:

Law Firm Farina har det som sit primære mål at levere global bistand til danske virksomheder, som ønsker at etablere sig i Italien, og kan i den forbindelse tilbyde støtte og assistance fra vort advokatkontor som vil hjælpe med de administrative formaliteter, såsom anmodning om udstedelse af opholdstilladelse, sygesikringsbevis, personnummer, osv.


Bygget og vedligeholdt af: Eaktion.com