Dansk-italiensk talende advokat i Danmark
+45 22 43 17 11

Luigi Farina

Her i Danmark er alt enkelt og overskueligt. I Italien er det ofte anderledes.

 

Advokat Luigi Farina sikrer danskere en genvej til det italienske gennem advokater, der mestrer det dansk-italienske juridisk, sprogligt og kulturelt.

Læs mere


Artikler

Pant i fast ejendom i Italien

Efterhånden som køb af fast ejendom i udlandet, især i Italien og Frankrig, i løbet af de seneste 15 år har taget fart blandt flere og flere danskere, har også de danske pengeinstitutter (i hvert fald de fleste) tilpasset sig markedet og går med til at finansiere sådanne transaktioner i form af pantelån.

Det er imidlertid en kendt sag, at tinglysning af pant i fast ejendom i Italien for et dansk pengeinstitut kan være en vanskelig opgave uden indgående kendskab til proceduren. Det er dog på den anden side ikke...

Læs mere

Virksomhed i Italien

Advokat Luigi Farina tilbyder sine danske klienter juridisk og skattemæssig bistand i forbindelse med åbning af virksomhed i Italien, herunder særlig bistand til og rådgivning i spørgsmål omkring momsindberetning, indberetning til Intrastat, klientfortegnelser, samt udarbejdelse af lønsedler og lønningslister. Luigi Farina tilbyder desuden hjemstedsadresse i Italien til danske virksomheder.   

Luigi Farina har som en del af sine studier opnået en Ph.d. inden for entreprise og licitation.

Læs mere


Familie- og arveret i Italien

Vi har allerede haft lejlighed til at behandle sager for indtil flere af vores landsmænd, italienerne såvel som danskere, som har oplevet tabet af et familiemedlem, særligt en ægtefælle, hvor de efterladte har fået et først juridisk og senere økonomisk slag i ansigtet. Navnlig har vi gennemgået de tilfælde, hvor den italienske lovgivning omkring regulering af ægtefællers formueretlige forhold i tilfælde af den enes død kan få uventede og i nogle tilfælde...

Læs mere

Køb af fast ejendom i Italien - hvad bør man vide

At købe ejendom i Italien er på en række områder anderledes end i Danmark. Det foregår dog med en høj grad af sikkerhed – blandt andet fordi den italienske lovgivning er baseret på EU-regler. Vi anbefaler alligevel altid købere at tage kontakt til en italiensk advokat, der har stor erfaring og kompetence indenfor danske og italienske forhold i forbindelse med køb af bolig i Italien.

Købsprocedure

Det første skridt i forbindelse med købet af en ejendom i Italien er underskrivelsen af en italiensk ”reservation” (bindende), der på italiensk hedder Proposta Formale. I forbindelse med denne ”reservation” deponeres ofte ca. 5-10% af den totale købesum.

Næste skridt er underskrivelsen af en privat købsaftale, der på italiensk hedder Contratto Preliminare. I denne forbindelse deponeres en anden sum, der f.eks. kan være 15-20% af købesummen.

Sidste skridt er...

Læs mere

Erstatning og forsikring

Luigi Farina har igennem de seneste år haft mulighed for at bistå danske klienter, såvel private som virksomheder og forsikringsselskaber, i erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål, herunder retssager om kompensation for forskellige ulykker samt i tilknytning til dødsfald som følge af færdsels- eller skiulykker i Italien, hvor danske statsborgere under ophold i forbindelse med arbejde eller ferie er forulykket.

Bygget og vedligeholdt af: Eaktion.com